Galeri Mağara Araştırma Grubu olarak amacımız, mağaracılıkta edindiğimiz tecrübe ve becerilerimizi, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak speleoloji (mağara bilimi), jeoloji, jeofizik, biyoloji ve arkeoloji gibi ilgili bilim dallarına veri sağlamaktır.

 

Bu çalışmalar ulusal/uluslararası üniversiteler ve bu alanda çalışan özel ve

devlet kurumları ile işbirliği içinde yapılır.

 

Araştırmalarımızı gerçekleştirirken en önemli ilkemiz, doğayı ve barındırdığı yaşamları korumacı bir etik anlayışı benimseyen,

mağaracılığın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz uygulayan, dünya mirası olan mağaralarımızın değerinin bilincinde olan, mağaracılığa, bilim ve araştırmaya gönül vermiş bireyler yetiştirmektir.

mağaracılık

üyelerimiz

biz

iletişim